Avainsana: työ

Dokumenttiteatteri tulkitsee vaikeita asioita

Tänä syksynä Tampereen yliopistolla perehdyttiin journalistisen dokumenttiteatterin maailmaan. CMT:n yhteinen, pääainerajoja rikkova kurssi Uudet draamamuodot: Journalistinen dokumenttiteatteri esitteli syksyn aikana dokumenttiteatterin historiaa, sen eri suuntauksia sekä nosti esiin kysymyksen teatteriesittämisen todellisesta journalistisesta arvosta. Journalistista dokumenttiteatteria voisi kuvailla yksinkertaisesti niin, että sen vuorosanat, tapahtumat, kerronta ja faktat ovat tosielämästä kerättyä tietoa, joka esitetään teatterin keinoin. Kurssilla käytiin läpi dokumenttiteatterin eri muotoja… Read more →

Hurmaava opintoitsemurha?

Vuonna 2005 astui voimaan laki, jonka mukaan korkeakouluopiskelijan tulee valmistua 5–7 vuodessa. Valtiovalta on siis virallisesti huomautellut opiskelijoille jo jonkin aikaa, ettei opiskeluaika voi enää kestää ikuisesti. Ideaalitilanteessa Suomessa pitäisi nyt siis olla jo runsaasti 19-vuotiaana opintonsa aloittaneita, 25 ikävuoteen mennessä valmistuneita maistereita. Minä päätin tänä syksynä, etten tule kuulumaan tähän joukkoon. En välttämättä tule edes opiskelemaan kandin tutkintoa pidemmälle.… Read more →

Viestinnän asiantuntijalla on monenlaista osaamista

Kielten opiskelija voi sijoittua työelämässä hyvin monenlaisiin tehtäviin. Sivuaineet ohjaavat pitkälti humanistin uravalintaa, mutta yhtä lailla yllättävästä sivuaineesta voi olla työssä hyötyä. Ura- ja rekrytointipalveluiden järjestämässä Kielten opiskelijat asiantuntijatehtävissä -tapahtumassa omasta työnkuvastaan kertoi viisi entistä kielten opiskelijaa, jotka ovat sijoittuneet viestintä-, markkinointi-, koulutus- ja koordinointitehtäviin. Kieltenopiskelijoiden on tärkeää tunnistaa oma osaamisensa viestinnän asiantuntijana, sillä vastaanotto työhaastattelussa ei ole aina positiivinen.… Read more →

Hiukan onnea, hiukan sattumaa – sekä vahvaa kieliosaamista ja monialaisuutta

Saksan kielestä ja kulttuurista valmistunut Turo Leppänen valaisee, kuinka kielten opiskelijat voivat suuntautua asiantuntijatehtäviin. Yliopisto teoriapainotteinen ponnahduslauta työelämään – Yliopistolla ei voi oppia kaikkea. Se on hyvä paikka oppia perustietoja, joiden avulla edetään työelämään. Käytännön puoli puolestaan opitaan työpaikalla. Yliopistolta ammennettava hyvä kielitaito ja itseä kiinnostavat sivuaineopinnot ovat alkuun pääsemisessä keskeisessä roolissa. Melko yleinen kielten opiskelijoiden huoli on tulevaisuudessa mahdollisesti… Read more →

Irtiotosta voimaa opintoihin

Yliopisto-opintojen väliin sijoitettu välivuosi voi tuoda suunniteltujen etujen lisäksi myös uutta potkua opintoihin. Vuoden töissä viettänyt Tiina Ronkainen ja toisen tutkinnon suorittanut Maija Ricks kertovat kokemuksistaan. Oma opiskeluala saattaa olla juuri se unelmien täyttymys, mutta yliopisto-opintojen teoria- ja tutkimussuuntautuneisuus voi tuntua innostuneimmastakin opiskelijasta puuduttavalta, jos käytännön työelämän taitojen painotus jää vähemmälle. Jos oman alan tekijöistä on kaiken lisäksi ylitarjontaa ja… Read more →

Yliopistolta yrittäjäksi?

Valmistuvalle opiskelijalle maailma on avoinna, ja urapolkuja on vähintään yhtä monta kuin tallaajiakin. Yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden tilastot kertovat, että suurin osa maistereista on vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa vuoden päästä valmistumisestaan. Myös muita vaihtoehtoja on, ja esimerkiksi yrittäjinä tai ammatinharjoittajina toimivia maistereita näkyy tasainen määrä tilastossa vuosittain. Ehkä hiukan yllättäen yliopistolta valmistuvien maistereiden joukosta omaa yritystään eivät pistäkään useimmiten pystyyn… Read more →