Avainsana: opiskelutekniikat

Päivä yliopistolla yhden opiskelijan silmin

Tampereen yliopistossa opiskelee 15 000 tutkinto-opiskelijaa. Jokaisen 15 000 opiskelijan opintopolku on aivan erilainen verrattuna toiseen opiskelijaan, niin myös päivätkin yliopistolla. On siis vaikea kuvailla yhtä tyypillistä päivää yliopistolla, sillä päivän kulku vaihtelee päivittäin. Alkuviikosta ei välttämättä ole ollenkaan luentoja, kun taas loppuviikko on täynnä niitä. Jollakin voi olla kaksi luentoa päivittäin, kun toisella ei ole yhtäkään. Tässä kuitenkin minun… Read more →

E-learning rikastuttaa perinteistä oppimista

Sähköinen oppiminen eli e-learning on kasvava opetuksen osa-alue ympäri maailmaa. Sitä voidaan kuvata yksinkertaisesti uusien asioiden oppimiseksi käyttäen hyödyksi sähköisiä apuvälineitä, kuten sähköisessä muodossa jaettuja oppimateriaaleja ja tehtäviä. Haastattelin sähköisen oppimisen asiantuntijana tunnettua tutkimusjohtaja Jarmo Viteliä Tampereen Yliopiston Informaatiotieteiden yksiköstä. E-learning tukee perinteisiä opiskelumenetelmiä Sähköistä opetusta on kahdenlaista: Itsenäistä, verkossa tapahtuvaa etäopiskelemista Viteli vertaa kirjeopistoihin, joiden oppimateriaali opiskellaan ja tentitään joko yksin tai ryhmissä. Sähköinen… Read more →

Suuri kurssikirjallisuusjahti

Melko monelle opiskelijalle on tuttu se turhauttava tunne, kun tenttiä varten on luettava kurssikirjallisuutta, mutta teokseen ei millään tahdo päästä käsiksi. Nopeus on tässäkin lajissa valttia, ja omat mahdollisuudet saada kirja lainaan kasvavat, jos esimerkiksi ymmärtää ottaa oman läppärinsä ensimmäiselle luennolle mukaan ja hypähtää jo silloin sähköiseen varausjonoon. Ovelimmat tekevät tämän tietysti jo ennen luentojen alkua. Erityisesti perjantaiaamuisin puolestaan käydään… Read more →

Opintopiiri – yliopisto-opiskelijoiden yksinäisyyttä torjuva opiskelumuoto?

Yksinäisyys, syrjäytyneisyys, yhteisöllisyyden kokemisen puute Yliopisto-opiskelijat kokevat yksinäisyyttä ja yhteisöllisyyden puutetta. Aiheesta on käyty debattia Tampereen yliopiston seinien sisäpuolella ja se on ollut esillä muun muassa Aviisin ja Aikalaisen kirjoituksissa. YTHS:n sähköisen terveyskyselyn tulokset vuodelta 2010 osoittivat kolmasosan vastanneista kokevan yksinäisyyttä. Syrjäytymisen uhka ja yksinäisyys ovat todellisia ongelmia ilmapiiriltään kilpailua ja individualistista suorittamista korostavassa yliopistossa. Yksinäisyys ei yleisyydestään huolimatta ole… Read more →

Zen ja esseellä ampumisen tauti

Tässäkin blogissa käsiteltiin asiantuntijaseminaaria muutama viikko sitten. Tuossa seminaarissa osallistujat toivat esille näkemyksensä siitä, että opintojen aikana tulisi oppia kirjoittamaan selväsanaista tekstiä erilaisiin selvityksiin ja esityksiin. Asiantuntijoiden tulisi myös pystyä tulkitsemaan ja ymmärtämään lukemaansa sisältöä nopeasti ja tehokkaasti sekä soveltamaan tätä tietoa työssään. Myös viestinnän ja vuorovaikutuksen taidot ovat korkeassa kurssissa työelämässä. Miten tätä taitoa voi kehittää omissa korkeakouluopinnoissaan? Vastaako… Read more →

Tutorin kanssa kannattaa pohtia myös opintoja

Alkusyksy ja lukuvuoden aloitus alkaa hiljalleen olla ohi. Työt ja koulu tuntuvat jo työllistävän kohtuullisen paljon ja tähän summaan voidaan lisätä vielä uudet opiskelijat, joita useat vanhemmat opiskelijat ovat tunnollisesti tutoroineet. Eri ainejärjestöillä on eri perinteet, mutta ovathan kurssit ja opiskelijatkin erilaisia. Tärkeimpiä asioita, joita itse olen huomannut, on rikkoa jää jotenkin. Itse en ehkä tehnyt sitä parhaimmalla mahdollisella tavalla… Read more →

Opiskelijoiden informaatiokäytännöissä korostuu laaja-alaisuus, prosessinomaisuus ja kriittisyys

Internet ja tietotekniikka ovat muuttaneet opiskelijoiden oppimis- ja informaationhakukäytäntöjä ratkaisevalla tavalla viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Opiskelijoiden taitoja informaation tulvassa ja tiedonhaun keskellä on tutkittu Suomessa suhteellisen vähän. Kari Pylväs on tehnyt Tampereen yliopistossa kasvatustieteellisen pro gradu -tutkimuksen, jossa hän tutkii sitä, millaisia vaikutuksia yliopiston akateemisella ympäristöllä, opiskelijan omakohtaisilla kokemuksilla,  opiskelijan toimintaympäristöllä sekä informaatioympäristöllä on opiskelijan tiedonhankinnalliseen ja opinnolliseen sielunmaisemaan. Pylväs… Read more →

Mistä on hyvät luennot tehty?

Luennoilla käyminen on osa yliopisto-opiskelijan päivittäistä arkea.  Luennon aiheesta ja tyylistä riippuen tämä rutiini voi olla miellyttävää ja kiinnostavaa, tai vaihtoehtoisesti pitkästyttävää pakkopullaa. Opiskelijan tietysti pitäisi olla motivoitunut opiskelemaan, mutta tylsät ja joskus huonosti toteutetut luennot eivät tätä tavoitetta edistä. Millaisia luentojen sitten pitäisi olla, jotta valtaosa opiskelijoista jaksaisi tulla paikalle ja vielä pystyisi keskittymään itse aiheeseen? Ehkä kaikkein epämotivoivin… Read more →

ICT on osa opiskelua

Suuri osa opiskeluun liittyvistä jokapäiväisistä toiminnoista tehdään tänä päivänä hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa (eli ICT:tä). Tampereen yliopistossa kaikki opintosuoritukset ovat tietenkin tarkasteltavissa lähes reaaliaikaisesti NettiOpsun välityksellä. Saman välineen avulla voi ilmoittautua kätevästi kursseille ja tentteihin ja tarkastella omia ilmoittautumisiaan. Vielä 1990-luvulla opiskelijat hakivat professoreilta ja luennoitsijoilta merkintöjä opintokirjoihin ja suoritusten selvittäminen ja opintojen etenemisen seuraaminen vaati erikoisponnisteluja. 2000-luvun alussa tietotekniikan… Read more →