Avainsana: kurkista kurssille

Kirjallisuustiede opettaa ymmärtämään maailmaa

Kirjallisuustiede on yksi yliopistossa opetettavista niin kutsutuista generalistisista aloista, toisin sanoen oppiaineista, joita opiskelemalla ei valmistu suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin. Käsitykset kirjallisuustieteestä oppiaineena ja tieteenalana tuntuvat kuitenkin olevan harvinaisen epäselviä ja kirjavia, eikä moni alan opiskelijakaan oikein osaa antaa selkeää vastausta kahvipöytäkeskusteluissa usein kohdattuun kysymykseen ”Mitä te siellä oikein teette?”. Ympäripyöreää vastausta seuraa usein hiljaisuus tai vaihtoehtoisesti jatkokysymys ”Mitä hyötyä… Read more →

La linguistique contrastive: un cours vraiment utile // Kontrastiivinen kielitiede – todella hyödyllinen kurssi

Mitä tulee ensimmäisenä mieleen kielten opiskelusta? Epäsäännöllisiä verbejä ja muita ihanaisia kielioppien erikoispiirteitä? Järkyttävä määrä työtä ja surkea määrä opintopisteitä? Ei siis paljon mitään.  Mysteerin selvittämiseksi Pressiklubi metsästi käsiinsä Elina Puumalaisen, 21-vuotiaan ranskan kielen opiskelijattaren, ja pyysi tätä valitsemaan mielesensä kurssin, jonka saloja valottaisi. Tällä kertaa kurssikurkistuksissa pääsemme siis tutustumaan ranskan kontrastiivisen kielitieteen kurssiin (RANAV2), josta saa kokonaista 5 opintopistettä. Read more →

Jännittävää

Kaikki yliopisto-opiskelijat joutuvat kohtaamaan sen. Se on edessä väistämättä ja ilman sitä ei täältä tutkinto kädessä voi kävellä pois. Se voi olla toisille yliopiston helpoin juttu, kun taas toisille siitä voi muodostua ylitsepääsemätön este. Nimittäin kieli- ja viestintäopintojen Puheviestinnän perusteet-kurssi. Kävin tutustumassa Puheviestinnäin perusteet/ Viestintärohkeuden ryhmä-kurssiin. Kurssi on opetusohjelman mukaan tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät ole uskaltautuneet muille suullisen viestinnän kursseille.… Read more →

Filosofian logiikan kurssi kehittää ajattelua ja kasvattaa partaa

Pressiklubi kävi tutustumassa Filosofian koulutusohjelman peruskurssiin FILP2: “Logiikka”, 5op. Mitä merkitsevät syntaksi, semanttinen kompositionaalisuusperiaate tai predikaattilogiikka? Näistä käsitteistä saimme maistiaisen, kun kävimme porukalla kurkkaamassa Tommi Vehkavaaran vetämää filosofian logiikka- kurssia. Logiikan kurssi kuuluu filosofian perusopintokokonaisuuteen, ja se on pakollinen kurssi filosofiaa pääaineena opiskeleville. Päätimme vierailla juuri tällä kurssilla, sillä vaikkei se kenties kuulosta ratkiriemukkaalta, haluamme kertoa muillekin kuin semantiikasta kiinnostuneille… Read more →

(Aika)matkustus maailman ympäri yhdessätoista päivässä

Kurkistus kurssille: Maailmanhistorian kurssi Lyhyesti ja ytimekkäästi nimetty ”Maailmanhistoria” on historian oppiaineen 5 op:n peruskurssi. Kurssi on suosittu myös muiden kuin historian tutkinto-opiskelijoiden keskuudessa, mikä voi johtua sen ”yleissivistävyydestä” sekä siitä, että kyseessä on selväpiirteinen ja solakka luentokurssi joka on kuitenkin täynnä asiaa: suoritus painottuu perinteisiin luentoihin joilla todellakin luennointi on pääosassa eivätkä PowerPoint -diat toimi kuin korkeintaan tukena ja… Read more →

Dokumenttiteatteri tulkitsee vaikeita asioita

Tänä syksynä Tampereen yliopistolla perehdyttiin journalistisen dokumenttiteatterin maailmaan. CMT:n yhteinen, pääainerajoja rikkova kurssi Uudet draamamuodot: Journalistinen dokumenttiteatteri esitteli syksyn aikana dokumenttiteatterin historiaa, sen eri suuntauksia sekä nosti esiin kysymyksen teatteriesittämisen todellisesta journalistisesta arvosta. Journalistista dokumenttiteatteria voisi kuvailla yksinkertaisesti niin, että sen vuorosanat, tapahtumat, kerronta ja faktat ovat tosielämästä kerättyä tietoa, joka esitetään teatterin keinoin. Kurssilla käytiin läpi dokumenttiteatterin eri muotoja… Read more →

Oi rytmin ja musiikin ilo!

Yliopistollamme on kursseja, joista moni on kuullut huhuja, mutta joille vain harvat pääsevät. Yksi tällainen opintokokonaisuus on luokanopettajaopiskelijoiden monialaiset opinnot. Niinpä soluttauduin ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden esi- ja alkuopetuksen musiikin tunnille. Parin tunnin ajan leikimme yhdessä yhtä suurta leikkiä, jossa kulloinkin opetettavina olevat eläytyivät rooliinsa noin kuusi vuotiaina oppilaina. Kurssin opetukseen oli muutoinkin mukavasti sidottu mukaan esiopetuksen elementtejä: esimerkiksi toukan sarviksi ristityllä eleellä… Read more →

Ajatus virtaa sisään, ääni virtaa ulos

Istumme päivät näyttöpäätteiden edessä, lojumme pöytien ääressä, kuuntelemme ja kirjoitamme. Ajatus ei tunnu kulkevan, ei liioin ääni: jos yhtäkkiä pitää vastata kysymykseen, suusta ei tule kuin röhinää. Tuttua? Päätin kurkistaa kurssille, jossa luento on kaikkea muuta kuin istumista ja kirjoittamista. Kasvatustieteiden yksikkö tarjoaa vokologian ja puhetekniikan opintoja. Kasvatustieteiden kandidaattiohjelman sisältä löytyvissä vokologian perus- ja aineopinnoissa on mahdollisuus oppia käyttämään omaa… Read more →