”Yksi yliopistourani parhaimmista oppimiskokemuksista”

  Vertaisarviointi tarkoittaa, että yliopiston omat opiskelijat ja työntekijät arvioivat jonkin toisen yksikön toimintaa. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa, mitä ovat yksikön vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä mitä sellaisia hyviä toimintatapoja yksikössä on käytössä, joista olisi muillekin hyötyä. Kevään 2016 vertaisarvioinnit keskittyvät opiskelijoiden ohjaamisen käytäntöihin. Vertaisarvioinnin tueksi järjestetään koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

  Kasvatustieteen opiskelija Suvi Kekkonen kertoo vertaisarviointikokemuksistaan:

  ”Päätin osallistua vertaisarviointikoulutukseen, koska halusin saada käytännön kokemusta arvioinnista yliopistotasolla. Vertaisarviointikoulutus kesti kaksi lyhyttä päivää – yksi päivä ennen varsinaista arviointiprosessia, ja yksi yhteenvetokokoontuminen arviointien jälkeen. Arviointiryhmässämme oli minun lisäksi yliopiston lehtori sekä hallintopuolen edustaja.

  Vertaisarviointikoulutukseen osallistuminen tarjosi hyvän mahdollisuuden tutustua siihen, mitä arvioinnin tekeminen voi käytännössä yliopistotasolla olla. Eri dokumentteihin tutustuminen ennen arvioinnin toteuttamista lisäsi hyvin omaa ymmärrystäni siitä, miten monia asioita täytyy ottaa huomioon yksikön toimintaa kehitettäessä. Kaikissa vertaisarviointiryhmissä oli jäseniä sekä opiskelija-, opettaja-, että henkilökuntatasolta, mikä mielestäni edisti arvioinnin laaja-alaisuutta sekä monien eri näkökulmien huomioimista. Myös yhteistyö ryhmäni sisällä sujui erinomaisesti, ja sain lisää akateemista itsevarmuutta ja vahvistusta sille, että minunkin sanomisillani voi olla merkitystä, ja pystyn tekemään sellaisia huomioita, joita muut eivät välttämättä olleet huomanneet.

  Vertaisarvioinnin ehdottomana vahvuutena on se, että ulkopuolisena kiinnittää huomiota asioihin aivan eri tavalla kuin jos olisi itse yksikön sisällä. Usein arviointeihin suhtaudutaan hieman kyseenalaistavasti – niin kuin kävi meidänkin arviointiprosessimme aluksi. Kuitenkin kun valotimme lisää vertaisarvioinnin perusideaa siitä, että arviointi tehdään ensisijaisesti yksikköä itseään varten, sujui yhteistyö varsin mutkattomasti. Vertaisarvioinnin hienous piilee juuri siinä, että tarkoituksena ei ole etsiä vain vikoja, vaan kiinnittää erityishuomiota jo toimiviin käytänteisiin, ja antaa niistä tunnustusta yksikölle – arvioinnista jäi tunne, että erityisesti vahvuuksien julkituominen oli yksikölle erittäin tärkeää.

  Kaiken kaikkiaan mielestäni tämän kaltaisia mahdollisuuksia tulisi vielä voimakkaammin markkinoida opiskelijoille! Yliopistoa usein ”syytetään” käytännön taitojen vähyydestä, ja mielestäni vertaisarviointi oli yksi yliopistourani parhaimmista oppimiskokemuksista. Etenkin juuri kasvatustieteilijänä tunsin kasvattaneeni akateemista osaamistani, ja saaneeni paljon puhuttuja työelämätaitoja nimenomaan arvioinnin saralta. Vertaisarviointikoulutus myös vahvisti ryhmätyöskentelytaitoani, opetti dokumenttien kriittistä lukemista ja kyseenalaistamista, sekä antoi ymmärrystä raportointityön tekemisestä ja merkityksestä. Voisin suositella vertaisarviointikoulutusta kenelle tahansa maisterivaiheen opiskelijalle.”

  Haluatko tietää enemmän vertaisarvioinnista ja vertaisarviointikoulutuksista? Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Leena Arhio, leena.ahrio@uta.fi.

  Katso myös: Opiskelijat ja laatutyö

   

   Kommentoi

   Ota kantaa! Pysy kuitenkin asiassa ja muista hyvät tavat. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

   Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *