Kolmesta yhteen – lukiolaisilta hyväksyntä T3-hankkeelle

  Toteutuessaan suorastaan salaperäisen epämääräinen T3-hanke Tampereen korkeakoulujen välillä voisi lisätä huomattavasti korkeakoulujen yhteistyötä.  Puhutaan, että korkeakoulujen yhteisorganisointi mahdollistaisi esimerkiksi vapaan sivuaineoikeuden tamperelaisten korkeakoulujen välillä.

  Tällä hetkellä korkeakoulujen yhteistyön tuloksena Tampereen opiskelijoille on mahdollistettu yhdenvertaiset liikuntapalvelut ympäri Tamperetta. Konkreettisesti tämä näkyy siten, että maksamalla Atalpan kausimaksun saa opiskelija mahdollisuuden urheilla myös Tampereen ammattikorkeakoulun ja teknillisen yliopiston liikuntatiloissa.

   

  Lisäisi lukiolaisten mielenkiintoa Tamperetta kohtaan

  Akusti Kalliokoski opiskelee nyt toista vuotta Mäntän lukiossa. Tulevaisuuden varalle hän on suunnitellut folkloristiikan opintoja Turun yliopistossa. Kuitenkin Tampereen korkeakoulujen mahdollinen yhteistyö saattaisi innostaa häntä hakemaan Tampereen yliopistoon opiskelemaan historiaa, jota hän voisi syventää esimerkiksi TAMKin media-alan opinnoilla.

  Kauhajoen lukiossa opiskeleva Henna Siirtola ei myöskään ole ennestään tietoinen Tampereen korkeakoulujen yhteistyöhankkeista. Siirtola pitää yhdistymistä positiivisena asiana ja kertoo, mikäli mahdolliset sivuaineopinnot eri korkeakoulujen välillä toteutuvat, saattaisi se lisätä useiden ensihakijoiden mielenkiintoa Tampereen yliopistoa kohtaan.

  Laura Ramstadius Porin lyseosta on suunnitellut hakevansa opiskelemaan hallinto- tai kauppatieteitä. Ramstadius ei ole aiemmin kuullut korkeakoulujen yhteistyöstä, mutta pitää mahdollisuutta opiskella poikkitieteellisemmin pelkästään hyvänä asiana. Sivuaineopintoina hän voisi harkita TTY:n ympäristöteknologiaa.

   

  Teoria ja käytäntö yhteen

  Korkeakoulujen yhdistymisen tuomia laajempia sivuainemahdollisuuksia Akusti Kalliokoski pitää ehdottomasti vain positiivisena juttuna. ”Ennen lukion jälkeen on pitänyt valita yliopiston teoria tai ammattikorkeakoulun käytäntö. Olisi hienoa, jos tätä jaottelua ei tarvitsisi tehdä, vaan yliopiston teorian voisi sitoa ammattikorkeakoulun tarjoamaan käytäntöön. Tällöin pää ei ehkä hajoaisi pelkkään teoriaan”, Kalliokoski pohtii.

  Kalliokoski pitää yhdistymistä pelkästään positiivisena, sillä sen avulla korkeakoulut pystyvät tarjoamaan monipuolisempaa opiskelua ja omanalaisiaan opintopolkuja. Anni Jokiranta Lahden lyseosta on pohtinut hakevansa opiskelemaan sosionomiksi. Korkeakoulujen yhteistyön Jokiranta kokee hyväksi asiaksi ja uskoo, että erityisesti sosionomin opintoja voisi tukea psykologian kurssit yliopistolla

  Paletin laajenemista vähemmän ennakkoluuloja ja enemmän yhteisyyttä

  Esko Nieminen on hakenut opiskelemaan puheviestintää Tampereen yliopistoon. Vaikka korkeakoulujen yhteistyö ei vaikutakaan hänen omaan hakupäätökseensä, on Niemisestä hyvä, ettei yliopistoissa sulkeuduta liikaa omiin lokeroihin, vaan pidetään kurssit ja opinnot avoimina. Itse hän voisi kuvitella opiskelevansa puheviestinnän opintojensa lisänä esimerkiksi tradenomiopintoja Tampereen ammattikorkeakoulussa.

  Puheviestinnän yliopisto-opintoja harkinnut Viivi Järvinen lisää, että avoimuus saattaisi laskea eri korkeakoulujen ennakkoluuloja toisistaan. Vaikka Järvinen pitää yliopistoa paikkanaan näkee, että useammat opintomahdollisuudet saattaisivat innostaa häntä esimerkiksi pohtimaan sivuaineena ammattikorkeakoulussa tarjottavaa käsikirjoitusta.

  Käytännön toimivuus

  Tällä hetkellä musiikkiteatteria ammattikorkeakoulussa opiskeleva Liisa Hytti kertoo, että hyödyntäisi Tampereen yliopiston opinto-oikeuksia, jos ne hänellä mahdollistettaisiin . Esimerkiksi monipuolisemmat kieliopinnot ja teatterin ja draaman tutkimuksen kurssit laajentaisivat hänen tutkintoaan.

  Monilla aloilla, joissa työllistyminen on epävarmaa, omanlaisesta ja persoonallisesta tutkinnosta olisi varmasti hyötyä erottuakseen. Tässä korkeakoulujen yhteistyö ja laajemmat kurssivalikoimat saattaisivat toimia jopa parempina mahdollistajina mielekkääseen ja omannäköiseen työhön.

   

  Vaikka nykyinen yhteistyö korkeakoulujen välillä on mahdollistanut esimerkiksi TTY:n kiipeilyseinän maksuttoman käytön ja mahdollisuuden hikoilla TAMKin kuntosalilla, jossa fysioterapeuttiopiskelijat ovat avustamassa laitteiden oikeaoppisessa käytössä, harmittavan harva tamperelainen korkeakoulu-urheilija hyväksikäyttää mahdollisuutta.

  Miten kävisi, jos kulkuoikeus ulottuisi liikuntahalleista auditorioiden kautta opintopisteille? Löytävätkö kurssit kävijöitä, muuttuuko maistereiden maine?

   Kommentoi

   Ota kantaa! Pysy kuitenkin asiassa ja muista hyvät tavat. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

   Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *