ICT on osa opiskelua

  Pasi Tuominen
  Kansantaloustieteen opiskelija Pasi Tuominen toivoisi laskentatoimen tarpeisiin räätälöityä Excel-kurssia.

  Suuri osa opiskeluun liittyvistä jokapäiväisistä toiminnoista tehdään tänä päivänä hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa (eli ICT:tä). Tampereen yliopistossa kaikki opintosuoritukset ovat tietenkin tarkasteltavissa lähes reaaliaikaisesti NettiOpsun välityksellä. Saman välineen avulla voi ilmoittautua kätevästi kursseille ja tentteihin ja tarkastella omia ilmoittautumisiaan.

  Vielä 1990-luvulla opiskelijat hakivat professoreilta ja luennoitsijoilta merkintöjä opintokirjoihin ja suoritusten selvittäminen ja opintojen etenemisen seuraaminen vaati erikoisponnisteluja. 2000-luvun alussa tietotekniikan hyödyntäminen sai laajemmat mittasuhteet yliopistoympyröissä. Joka tiedekunnassa aloitettiin oppimisympäristöjen ymppääminen apuvälineeksi opintojen tueksi. Internetiin ilmestyi hakukoneita kuten Altavista ja Google, jotka mullistivat toimivan tiedonhaun verkossa, samalla tietomäärä internetissä lähti kumuloitumaan. Tampereen yliopistokin otti käyttöön WebCT-ympäristön verkkokurssien alustaksi ja verkkotutorit astuivat kehiin. Opiskelijoille luotiin tuolloin omat tilit yliopiston palvelimille, joihin sai tallentaa tiedostoja ja tehdä omat verkkosivut. Www- ja tiedonhakukurssit tulivat osaksi perusopintoja useimmille tieteenaloille. Vasta tuolloin tiedon valtatie verkossa avattiin kaikkien opiskelijoiden tallattavaksi.

  Word ja SPSS kansantaloustieteilijän ykkösnyrkit

  Monenlaisia tietotekniikkataitoja tarvitaan myös kansantaloustieteen opiskelussa. Sen on huomannut alan opiskelija Pasi Tuominen, joka on opiskellut 10 vuotta Tampereen yliopistossa. Kansantaloustieteeseen kuuluvien ryhmä- ja seminaaritöiden työstämisessä Microsoftin Word on tietenkin ollut ykkönen. Myös PowerPoint-ohjelmaa on tullut käytettyä erinäisissä harjoitustöissä.

  Pasin mielestä kansataloustieteeseen kuuluu läheisesti myös kyky käsitellä tilastollista materiaalia. Tilastotieteen ohjelmista ehkä kaikista eniten käytetty ohjelma on SPSS. Kyseinen ohjelma on erittäin helppokäyttöinen ja suorituskyvyltään aivan riittävä perustason data-analyysiin. Pasin astuessa syvemmälle tilastotieteen maailmaan tapahtui sitten siirtyminen astetta raskaampien (ja ei niin helppokäyttöisten) ohjelmistojen pariin. Nämä ohjelmistot olivat Survo, jota käytettiin regressioanalyysiin, ja R, jota käytettiin aikasarja-analyysiin.

  Laskentatoimen puolella Pasi on tehnyt tuttavuutta Microsoftin Excel-ohjelman kanssa. Excel-ohjelma on laajasti käytössä ja olisikin toivottavaa, että siitä järjestettäisiin erityinen kurssi koskien kyseisen ohjelman soveltamista erityisesti laskentatoimeen. Tämän kurssin voisi vaikka liittää laskentatoimen opiskelujen yhteyteen. Laskentatoimen opinnoissa Excel on usein käytetty työkalu kannattavuuslaskelmissa.

   

  Sähköiset lähteet ja asiointi kuuluvat opiskeluun

  Pasi toteaa että, yliopiston Unix-järjestelmää ja Kielo-palvelinta ei ole tullut paljonkaan käytettyä opiskeluissa. Puolestaan pikaviestimillä kuten Skypellä tai MSN Messengerillä ei ole ollut merkitystä Pasin opiskelujen kannalta. Monilla ainejärjestöillä on kuitenkin aktiivinen ja toimiva IRC-kulttuuri, jossa opiskelijat ovat yhteydessä toisiinsa reaaliajassa. Edellä mainittu Kielo helpottaa tätä huomattavasti, eikä pikaviestinnän mahdollisuutta opinnoissa tulekaan väheksyä.

  Pasi ei ole myöskään hyödyntänyt mahdollisuutta luoda oma kotisivu opiskelijan omalle tiedostotilille Kielo-palvelimelle. Yrityksen viestintään liittyvällä kurssilla tuli kuitenkin opeteltua webbisivujen rakentamisen ja verkkoviestinnän perusteita.

  Pasi on tyytyväinen siihen, että kaikki opiskelussa (seminaarityöt jne.) tarvittavat lähdemateriaalit ovat olleet hyvin saatavana Nelli-palvelun kautta. Kansantaloustieteen tieteelliset artikkelit ovat löytyneet erityisesti EBSCOhost-palvelusta.

  Moodle, NettiOpsu ja Wentti ovat olleet Pasille hyvin hyödyllisiä työkaluja, kun on esimerkiksi ilmoittauduttu eri kursseille, tarkasteltu opintopisteiden kertymistä ja selattu tenttisuorituksia. Harjoitustyöt on suuremmaksi osaksi palautettu sähköpostitse, mutta niitä voi useilla kursseilla palauttaa myös Moodleen. Kansantaloustieteen opiskelijan näkökulmasta palvelujen käyttö on ollut hyvää keskitasoa. Perustaidot ovat riittäviä ja itseopiskeluna on tullut syvennettyä ohjelmien perustaitoja. Nykyään yliopisto järjestää uusille opiskelijoille myös peruskurssin, jossa ympäristöt ja niiden käytöt käydään nopeasti läpi.

   

  Tiedon luonne muuttuu yliopistoon tultaessa

  Tampereen yliopistossa on mahdollista opiskella myös aloja, joiden pääsääntöinen työympäristö on tietokone ja internet. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi tietojenkäsittely sekä informaatiotutkimus ja interaktiivinen media. Näiden aineiden opiskelijat tekevät ison osan työstään tietokoneita hyväksikäyttäen.

  Vaikka Tampereen yliopistosta löytyy aineita, joissa tietokoneen käyttötaito on pakko hallita, on myös aineita, jossa tietokonetta käytetään yllättävästi. Esimerkiksi matematiikka ja sen viikkoharjoitukset hyödyntävät Moodlea, ainakin massakursseilla. Näillä kursseilla voi usein muodostuakin ongelmaksi erilaisten merkintöjen tekeminen tietokoneella. Huh, onneksi harjoitukset voi palauttaa myös paperilla!

  Uusien, esimerkiksi lukiosta suoraan tulevien opiskelijoiden tiedonhakutaidot ja Officen käyttö joutuvat yliopistoon tultaessa koetukselle: lukiossa iso osa tiedosta löytyi kätevästi Wikipediasta ja muista vastaavista lähteistä. Yliopistolla tietoa on kirjoina, mutta myös internetissä erilaisissa tietokannoissa. Myös tiedon laatu on erilaista kuin lukio-oppikirjan materiaali, ja sekin voi alkuun olla hämäävää. Uuden opiskelijan onneksi orientoivissa opinnoissa käydään näitäkin asioita läpi ja Tampereen yliopisto tarjoaa myös perustietotekniikan kurssia, joka onkin suositeltavaa suorittaa heti opintojen alussa.

  Teksti Hanna-Maija Kärkelä ja Jorma Riihikoski
  Kuva Jorma Riihikoski

  Tampereen yliopiston tarjoamat nettipalvelut opiskelijoille

  Lisätietoja tietohallinnon palveluista yliopiston intrassa
  (kirjautuminen peruspalvelutunnuksella)

   

  Hanna-Maija Kärkelä: ”Itselleni tärkeimpiä työvälineitä opiskeluun liittyen ovat ohjelmat, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen keskustelun ja asioiden ennaltasuunnittelun. Omia suosikkejani ovat PuTTY, Doodle ja Producteev.”

   

   

   

   

  Jorma RiihikoskiJorma Riihikoski: ”Google Docs on mainio väline tiedostojen jakamiseen ja yhdessä muokkaamiseen. En osaa myöskään oikein arkistoida asioitani useille kovalevyilleni ja tietokoneilleni, joten Googlen palvelussa ne säilyvät hyvin tallessa. Dropbox toimii samanlaisena palveluna ja sieltä on hyvä jakaa ja avata isompiakin tiedostoja, sillä Dropboxiin saa avoimen public-kansion. Kansiosta voi luoda tiedostoille yhdellä klikkauksella latauslinkin.”

   

   

   

     5 comments for “ICT on osa opiskelua

   1. m
    9.7.2012 at 8.50

    Perusbloggaamisen ensimmäinen sääntö: käytä linkkejä. Tässä kirjoituksessa olisi pitänyt olla linkit jokaiseen erikseen nimeltä mainittuun asiaan: ohjelmat, palvelut, oppiaineet ….

    Eli koko tekstin läpi samoin kuin kahden alimman kuvan yhteydessä.

    • Riikka Venetjoki
     9.7.2012 at 9.18

     Kiitos kommentista! Puuttuvia linkkejä on nyt lisätty.

   2. 9.7.2012 at 11.10

    Netti tarjoaa nykyään ilmaisia ja avoimia sovelluksia, joiden avulla esim. organisaation pyörittäminen ja oman CRM:n tuottaminen on helppoa. Selkeä kehitys on pois sovelluksista: selain toimii alustana, jossa toimitaan ja tieto tallennetaan pilveen, ei omalle kovalevylle. Tieto jaetaan, se on kaikkien nähtävissä ja muokattavissa. Sitä voi arvioida, kommentoida, tallentaa, siirtää erilaisille alustoille ja kehittää omien tarpeiden mukaiseksi. Maailmalla on myös paljon korkeakouluopintoihin ja oppimiseen keskittyneitä sivustoja, jotka tarjoavat ilmaista opetusta.

    http://okablogi.wordpress.com/ajankohtaista-2/beta-uudet-oppimisen-muodot-ja-ilmiot/

   3. Eija Poteri
    13.7.2012 at 11.49

    Niinhän se on, että ”Uusien, esimerkiksi lukiosta suoraan tulevien opiskelijoiden tiedonhakutaidot ()joutuvat yliopistoon tultaessa koetukselle: lukiossa iso osa tiedosta löytyi kätevästi Wikipediasta ja muista vastaavista lähteistä.”
    Yliopiston kirjasto kouluttaa uusia opiskelijoita tieteelliseen tiedonhankintaan. Tervetuloa mukaan! (Linkkejä uusille kursseille kirjaston sivuilla elokuussa)

   Kommentoi

   Ota kantaa! Pysy kuitenkin asiassa ja muista hyvät tavat. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

   Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *