Vastuullisuuden paikkaa etsimässä

  Mikä saa yli 40 hengen porukan, koostuen niin opiskelijoista, opettajista, tutkijoista kuin yritysedustajista, kokoontumaan yhteen tammikuisena pakkaspäivänä? Vastauksia voi olla useita, mutta me kerromme niistä yhden. Kyseessä on siis Vastuullisuuden paikka liiketoiminnassa -keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus, joka järjestettiin torstaina 30. tammikuuta Linna-rakennuksessa. Tilaisuuden järjestäjätahoina toimivat Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta, vastuullisen liiketoiminnan ainekerho Shangri-La sekä Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut. Tapahtuman kantavana teemana oli tulevaisuuden asiantuntijuus ja osaamistarpeet vastuullisen liiketoiminnan saralla.

  vastuullisuuspaneeli_opiskelijablogi
  Vastuullisuuspanelistit. Kuvassa vasemmalta Matias Laine, Harri Kallio, Marita Valkonen sekä Matti Eskola.

  Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan johtaja Johanna Kujala aloitti tilaisuuden esittämällä vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan tarjoamia kursseja opiskelijoille ja yhteistyö- tai projektimahdollisuuksia yrityksille. Tämä jälkeen vastuullisuus-teemaan paneuduttiin paneelikeskustelussa, joka koostui nelihenkisestä panelistijoukosta ja puheenjohtajasta. Panelisteina toimivat kliiniseen lääketutkimukseen ja liiketoiminnan kehittämispalveluihin keskittynyt FinnMedi Oy:n toimitusjohtaja Matti Eskola, toimitusjohtaja Harri Kallio Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä, turve- ja puupolttoainetuotannostaan tunnetun VAPO Oy:n Environmental Manager Marita Valkonen ja tutkijatohtori (SA) Matias Laine Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta. Paneelikeskustelua luotsasi vastuullisen liiketoiminnan maisteriopiskelija Peppiina Ahokas.

  Kun mukaan oli saatu eri alojen edustajia, vastuullisuuskeskustelu sai monia ulottuvuuksia. Tämä johti siihen, että kukin panelisti korosti niitä vastuullisen osa-alueita, jotka oman yrityksen kannalta ovat keskeisimpiä. VAPO Oy:n Marita Valkonen painotti odotetusti vastuullista turvetuotantoa ja FinnMedi Oy:n Matti Eskola puheessa toistuivat tutkimuseettiset kysymykset. Harri Kallio Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä korosti puheessaan monopoliyhtiön erilaisia lähtökohtia toimia vastuullisesti.

  Alan osaajille on tarvetta tulevaisuudessa

  Paneelissa saatiin paljon keskustelua aikaan siitä, miten yritykset näkevät vastuullisuuden merkityksen yrityksissä tänä päivänä. Opiskelijan näkökulmasta oli mielenkiintoista kuulla työelämän edustajien ajatuksia siitä, mikä on vastuullisen liiketoiminnan erityisosaajien asema tulevaisuuden työelämässä. Panelistien viesti oli yksikantainen, ja heidän näkemyksensä mukaan alan osaajille nähtiin tarvetta tulevaisuudessa. Vastuullinen liiketoiminta nähdään yleisesti tärkeänä toimintona, jonka pitäisi olla sidottuna jokaiseen työntekijään ja -tehtävään, mutta erityisille yritysvastuuhenkilöille ja/tai tiimeille, jotka päätoimisesti vastaavat yritysvastuu asioista, ei kuitenkaan nähty tarvetta.

  h_hytonen_opiskelijablogi
  Hanna Hytönen oli tyytyväinen siihen, että paneelikeskustelu otti kantaa myös opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksiin vastuullisen liiketoiminnan saralla.

  Yritykset, jotka eivät näe tarvetta palkata henkilöstöä toimimaan pelkästään näiden kysymysten parissa, voivat vaihtoehtoisesti investoida koulutuksiin, jotka kartuttavat henkilöstön tietoutta yritysvastuusta. Vastuulliseen liiketoimintaan erikoistuneet yritykset koostuvat ammattilaisista, jotka voivat auttaa yrityksiä kehittymään näissä asioissa. Opiskelijoiden tulevaisuutta hahmoteltiinkin osana organisaatioita, joiden kautta he tarjoavat erityisosaamistaan yritysten käyttöön.

  Yleisöstä noin puolet oli opiskelijoita. Haastattelukierros kertoi, että opiskelijat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä tilaisuuden antiin. Paneelikeskustelu herätti jonkin verran yllätystä, kun yritysten edustajat eivät suoranaisesti nähneet vastuulliseen liiketoimintaan tähtäävässä osaamisessa suoranaista työllistymismahdollisuutta.

  Panelistien mukaan suurin anti työelämään yliopistosta valmistuneella on nimenomaan valmiudet hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja tuoda niihin tuoreita näkökohtia, miksei myös kestävään liiketoimintaan painottuvia. Toisaalta osallistuneista opiskelijoista oli kuitenkin mielenkiintoista kuulla, miten panelistit näkivät monipuolisia työllistymismahdollisuuksia liiketoiminnan vastuukonsultoinnissa. Opiskelijoista olisi ollut mielenkiintoista kuulla myös sellaisten yritysten näkökantoja, joiden ydintoiminta ei ole yhtä yleishyödyllistä.

  Vastuullisuus – vain yhden asian liike?

  Keskustelun perusteella yritysvastuuta tarkasteltiin melko kapeasti vain yhden asian liikkeenä. On ymmärrettävää, että erilainen liiketoiminta vaatii erilaista fokusta, mutta laajempi tarkastelu olisi varmasti ollut mahdollista. Lisäksi keskusteluun olisi kaivannut hieman kriittisyyttä, sekä keskustelua siitä mitä voisi tehdä toisin. Nyt keskustelu jäi melko pintapuoliseksi olemassa olevien hyvien asioiden kertaukseksi.

  Erityisesti paneelista jäi mieleen tutkijatohtori (SA) Matias Laineen esiin nostama mielenkiintoinen kysymys siitä voiko liiketoiminta yksinkertaisesti jo lähtökohdiltaan olla vastuullisuuden periaatteiden vastaista. Voidaankin miettiä, onko olemassa yrityksiä joiden pelkkä olemassaolo on moraalisesti arveluttavaa? Esimerkkinä voidaan ajatella tupakkatehtaita, jotka tarjoavat asiakkailleen tuotetta, jolla tiedetään olevan monia terveyttä vaarantavia ominaisuuksia. Voisivatko yritykset, joiden liiketoiminta itsessään on kyseenalaista mahdollisesti kompensoida toimintaansa jotenkin? Voisiko vastaavankaltaisilla yrityksillä olla moraalinen velvoite toimenpiteisiin oikeuttaakseen toimintansa, vaikka liiketoiminnan ydin itsessään olisikin hyvin kyseenalaista.

  Teksti ja kuvat:
  Maria Inha, Katariina Joki, Teija Kohvakka ja Noora Rinta-Koivula

   Kommentoi

   Ota kantaa! Pysy kuitenkin asiassa ja muista hyvät tavat. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

   Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *