Kuukausi: lokakuu 2013

Järjestelmä saa erehtyä – ihminen ei

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetuksen kehittämissuunnitelmassa, joka on käytännössä hallitusohjelman toteuttamissuunnitelma, linjattiin vuonna 2011 että toisen asteen opiskelijoiden hakeutumista korkeakoulutukseen nopeutetaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut että ns. ”uusien ylioppilaiden” hakeutumista korkeakouluopintoihin helpotetaan. Suomessa on OECD-maihin suhteutettuna korkeat valmistumisiät, keskimääräinen tutkinnonsuorittamisikä on 27, 3 vuotta. Osaltaan tähän vaikuttaa myös toisen asteen ja korkeakoulutuksen väliset välivuodet, joita saattaa kertyä jopa 2-3. Vaikka nuorempien… Read more →

Perheellinen opiskelija taitaa ajanhallinnan niksit

Yliopisto-opintojen on perinteisesti ajateltu olevan varhaisaikuisuuden kulta-aikaa: aktiivista opiskelijajärjestötoimintaa, myöhään venyneitä punaviinin huuruisia illanviettoja ja vauhdikkaita baari-iltoja. Elämä on mahdollista aikatauluttaa vapaasti ottaen välillä löysemmin ja toisinaan taas nenä tenttikirjassa istuen illasta aamuun ja aamusta iltaan. Yliopistolla on kuitenkin myös paljon niitä, jotka eivät ole vastuussa vain itsestään ja joiden aikatauluista määrää joku muu – oma lapsi.  29-vuotias Milla Kolehmainen opiskelee… Read more →

Oi rytmin ja musiikin ilo!

Yliopistollamme on kursseja, joista moni on kuullut huhuja, mutta joille vain harvat pääsevät. Yksi tällainen opintokokonaisuus on luokanopettajaopiskelijoiden monialaiset opinnot. Niinpä soluttauduin ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden esi- ja alkuopetuksen musiikin tunnille. Parin tunnin ajan leikimme yhdessä yhtä suurta leikkiä, jossa kulloinkin opetettavina olevat eläytyivät rooliinsa noin kuusi vuotiaina oppilaina. Kurssin opetukseen oli muutoinkin mukavasti sidottu mukaan esiopetuksen elementtejä: esimerkiksi toukan sarviksi ristityllä eleellä… Read more →

Yhdessä vai erillään?

Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli pohdiskeli lukuvuoden avajaispuheessaan Tampereen muuttamista yhdeksi korkeakoulualueeksi, joka käytännössä tarkoittaisi Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston sulautumista yhdeksi korkeakouluyksiköksi. Ajatus on vallitsevan trendin mukainen, sillä vuodesta 2009 suomalaisten korkeakouluyksiköiden lukumäärä on vähentynyt 22:sta 14:ään, pääosin fuusioiden kautta. Lukuja Fuusioitunut yliopisto toimisi kolmella kampuksella ja lisäksi sillä olisi oma täydennyskoulutuskeskus. Olettaen että fuusioitumisen yhteydessä mitään tutkinto-ohjelmia… Read more →

Ajatus virtaa sisään, ääni virtaa ulos

Istumme päivät näyttöpäätteiden edessä, lojumme pöytien ääressä, kuuntelemme ja kirjoitamme. Ajatus ei tunnu kulkevan, ei liioin ääni: jos yhtäkkiä pitää vastata kysymykseen, suusta ei tule kuin röhinää. Tuttua? Päätin kurkistaa kurssille, jossa luento on kaikkea muuta kuin istumista ja kirjoittamista. Kasvatustieteiden yksikkö tarjoaa vokologian ja puhetekniikan opintoja. Kasvatustieteiden kandidaattiohjelman sisältä löytyvissä vokologian perus- ja aineopinnoissa on mahdollisuus oppia käyttämään omaa… Read more →