Opiskelijan näköistä elämää

Mitä se on? Hyppää mukaan, nappaa parhaat vinkit ja viihdy!

Vuonna 1985 verovirkamiestutkinnon aloittaneet opiskelijat tapasivat Tampereella

  Tapasimme lauantaina 14.5. aamupäivällä Päätalon aulassa, jonka totesimme säilyneen hyvin muistojemme mukaisena. Esittäytymiskierrosta ja lounasta varten siirryimme Linna-kiinteistön opiskelijaravintolaan. Osallistujamäärä oli saatu nousemaan 20 henkilöön esteistä ja viime hetken sairastapauksista huolimatta. Esittäytymiskierros oli tarpeen ja samalla saatiin jaettua kunkin tärkeimmät tapahtumat kuluneen kolmen vuosikymmenen ajalta. 

  Lounaan jälkeen koulutuspäällikkö Sirkka Sippola vei meidät opastetulle kierrokselle yliopiston kampuksella. Hän kertoi myös asiantuntevasti yliopiston kuluneiden vuosien kehityksestä sekä tämän hetken tilanteesta. Kysymysten tulva osoitti esityksen kiinnostavuuden.

  Olimme onnistuneet houkuttelemaan mukaamme opettajamme, vero-oikeuden professori Seppo Penttilän, joka vuonna 1984 taloon tulleena lehtorina oli ollut melkein yhtä uusi tulokas Tampereen yliopistossa kuin me. Meidän jo vuosia aiemmin opiskelijoina omakseen ottamamme opettajan esitys siitä, missä mennään vero-oikeuden opetuksessa tänään, osui erinomaisesti maaliinsa. Joukon yhteenkuuluvaisuutta lisäsi Sepon esitykseensä liittämät diat meidän tekemisistämme opiskeluaikana ja sen jälkeen.

  Asiapitoisen iltapäivän päätteeksi siirryimme iltapäiväkahville Milavidaan, joka oli remontoituna monelle tamperelaisellekin tuore tuttavuus. Keli ei suosinut, mutta pitävän katon alla myös Näsin kalliolla tarina kulki entiseen tapaan vuolaana. Osin eri reittejä ryhmiin jakautuen matka jatkui Torni-hotelliin, jossa osa pitkämatkalaisista myös yöpyi. Päivällinen tarjoiltiin iltaseitsemältä alkaen. Illan ikimuistoisuutta lisäsi palohälytys, joka kuitenkin (onneksi) osoittautui aiheettomaksi. Vaikka osan oli mentävä illan tullen, kokoonnuimme pääjoukolla vielä Torni-hotellin Visio Clubille, jonka olimme saaneet sovittua käyttöömme kattoterassin ollessa pääosin remontissa.

  Tapaaminen sai osallistujilta varauksettoman kiitoksen. Ammatillisesti suuri osa oli tutkinnon nimen mukaisesti löytänyt uransa kantavina voimina Verohallinnon asiantuntijoiden ja esimiesten arvostetussa joukossa. Mukana oli kuitenkin myös edustajia yksityissektorilta ja yliopistomaailmasta. Ei ollut yllätys, että hyvän porukan parhaat piirteet näyttivät noin kaveripiirin kesken entisestään vahvistuneen ja seuraavaa tapaamista alettiinkin jo suunnitella ahkerasti.

  Erityiskiitoksen tapaamisemme onnistumisesta ansaitsee Tampereen yliopiston Alumni, joka auttoi järjestelyissä monin tavoin.

  Verovirkamiestutkinnon alumnien tapaamisesta raportoi Juha Lindgren

  AlumniavustuksetAlumniavustuksia myönnetään esimerkiksi erilaisten alumnitapahtumien, ”luokkakokouksien”, vierailuluentojen, työelämävierailujen ja mentorointiohjelmien toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

  Alumniavustusta voidaan myöntää esimerkiksi kohtuullisiin tilavuokriin, tarvike- ja tarjoilukuluihin sekä markkinointikuluihin.

  Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Tampereen yliopiston alumnirahastosta.

   Kokeileva Hub-toiminta yhdistää opiskelijoita ja alumneja

    Hub-tapahtuma

    Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijat ja vastavalmistuneet järjestivät 23. tammikuuta Co-Learning Hub 0.0 -nimellä kulkeneen tapahtuman, jonka tavoitteena oli edistää vertaisoppimista, kokeiluja ja verkostoitumista.

    Päivän aikana  kartoitettiin osallistujien osaamisalueita, kiinnostuksen kohteita ja kontakteja sekä testattiin uusia yhteiskehittämisen tapoja työpajoissa. Tähtäminenä oli järjestäytyä niin, että Hubin toiminta jatkuu säännöllisesti.

    Iltaohjelmassa alumnit kertoivat urapoluistaan ja tutustuivat opiskelijoihin. Mukana oli yhteensä 11 alumnia. Lsäksi aluetieteen alumni Mikko Kyrönviita kävi kertomassa Hukkatila ry:n toiminnasta ja kokemuksista.

    Hub-toiminta sai tapahtuman myötä vahvan startin ja jatkoa varten muodostettiinkin erilaisia työryhmiä. Hub-verkostoon kuuluu tällä hetkellä 81 jäsentä. Seuraava Hub 1.0 -tapahtuma järjestetään maaliskuussa.

    Co-Learning Hub 0.0 -tapahtumasta raportoi Inna Ampuja, kuva Tiia Tanskanen

    AlumniavustuksetAlumniavustuksia myönnetään esimerkiksi erilaisten alumnitapahtumien, ”luokkakokouksien”, vierailuluentojen, työelämävierailujen ja mentorointiohjelmien toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

    Alumniavustusta voidaan myöntää esimerkiksi kohtuullisiin tilavuokriin, tarvike- ja tarjoilukuluihin sekä markkinointikuluihin.

    Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Tampereen yliopiston alumnirahastosta.

     ”Yksi yliopistourani parhaimmista oppimiskokemuksista”

      Vertaisarviointi tarkoittaa, että yliopiston omat opiskelijat ja työntekijät arvioivat jonkin toisen yksikön toimintaa. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa, mitä ovat yksikön vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä mitä sellaisia hyviä toimintatapoja yksikössä on käytössä, joista olisi muillekin hyötyä. Kevään 2016 vertaisarvioinnit keskittyvät opiskelijoiden ohjaamisen käytäntöihin. Vertaisarvioinnin tueksi järjestetään koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

      Kasvatustieteen opiskelija Suvi Kekkonen kertoo vertaisarviointikokemuksistaan:

      ”Päätin osallistua vertaisarviointikoulutukseen, koska halusin saada käytännön kokemusta arvioinnista yliopistotasolla. Vertaisarviointikoulutus kesti kaksi lyhyttä päivää – yksi päivä ennen varsinaista arviointiprosessia, ja yksi yhteenvetokokoontuminen arviointien jälkeen. Arviointiryhmässämme oli minun lisäksi yliopiston lehtori sekä hallintopuolen edustaja.

      Vertaisarviointikoulutukseen osallistuminen tarjosi hyvän mahdollisuuden tutustua siihen, mitä arvioinnin tekeminen voi käytännössä yliopistotasolla olla. Eri dokumentteihin tutustuminen ennen arvioinnin toteuttamista lisäsi hyvin omaa ymmärrystäni siitä, miten monia asioita täytyy ottaa huomioon yksikön toimintaa kehitettäessä. Kaikissa vertaisarviointiryhmissä oli jäseniä sekä opiskelija-, opettaja-, että henkilökuntatasolta, mikä mielestäni edisti arvioinnin laaja-alaisuutta sekä monien eri näkökulmien huomioimista. Myös yhteistyö ryhmäni sisällä sujui erinomaisesti, ja sain lisää akateemista itsevarmuutta ja vahvistusta sille, että minunkin sanomisillani voi olla merkitystä, ja pystyn tekemään sellaisia huomioita, joita muut eivät välttämättä olleet huomanneet.

      Vertaisarvioinnin ehdottomana vahvuutena on se, että ulkopuolisena kiinnittää huomiota asioihin aivan eri tavalla kuin jos olisi itse yksikön sisällä. Usein arviointeihin suhtaudutaan hieman kyseenalaistavasti – niin kuin kävi meidänkin arviointiprosessimme aluksi. Kuitenkin kun valotimme lisää vertaisarvioinnin perusideaa siitä, että arviointi tehdään ensisijaisesti yksikköä itseään varten, sujui yhteistyö varsin mutkattomasti. Vertaisarvioinnin hienous piilee juuri siinä, että tarkoituksena ei ole etsiä vain vikoja, vaan kiinnittää erityishuomiota jo toimiviin käytänteisiin, ja antaa niistä tunnustusta yksikölle – arvioinnista jäi tunne, että erityisesti vahvuuksien julkituominen oli yksikölle erittäin tärkeää.

      Kaiken kaikkiaan mielestäni tämän kaltaisia mahdollisuuksia tulisi vielä voimakkaammin markkinoida opiskelijoille! Yliopistoa usein ”syytetään” käytännön taitojen vähyydestä, ja mielestäni vertaisarviointi oli yksi yliopistourani parhaimmista oppimiskokemuksista. Etenkin juuri kasvatustieteilijänä tunsin kasvattaneeni akateemista osaamistani, ja saaneeni paljon puhuttuja työelämätaitoja nimenomaan arvioinnin saralta. Vertaisarviointikoulutus myös vahvisti ryhmätyöskentelytaitoani, opetti dokumenttien kriittistä lukemista ja kyseenalaistamista, sekä antoi ymmärrystä raportointityön tekemisestä ja merkityksestä. Voisin suositella vertaisarviointikoulutusta kenelle tahansa maisterivaiheen opiskelijalle.”

      Haluatko tietää enemmän vertaisarvioinnista ja vertaisarviointikoulutuksista? Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Leena Arhio, leena.ahrio@uta.fi.

      Katso myös: Opiskelijat ja laatutyö

       

       Vinkit gradun tekoon tekijältä toiselle

        Oma graduprojektini alkoi alkusysksystä. Syksyn ja alkutalven tuskailujen ja puurtamisen jälkeen graduni alkaa olemaan viimeisiä silauksia vaille valmis, vaikka se hieman ihmelliseltä tuntuukin.

        Itselleni gradu tuntui alkuvaiheessa kovinkin valtavalta projektilta, enkä ollut varma miten saisin vietyä sen kunnialla loppuun. Nyt näin (lähes) valmiin gradun myötä voin todeta maalailleeni aivan liian suuria piruja seinille ja tehneeni joitain asioita vaikeimman kautta.

        Jälkiviisas on aina helppo olla, joten kasasin oman kokemusteni perusteella muutaman vinkin gradun tekoon alla olevaan esitykseen. Mitä vinkkejä sinä antaisit gradua aloittelevalle opiskelijalle?